Производители и доставчици на болести по животните - Китайска фабрика за болести по животните