Производители и доставчици на изотермични PCR детектори - Китай Фабрика за изотермични PCR детектори

  • ND200

    ND200

    Точна, бърза, преносима и лесна за използване технология за изотермично усилване е нова технология за усилване на нуклеинова киселина (ген). Като технология за откриване на молекулярна биология in vitro, реакционният процес винаги е с постоянна температура, чрез специфични ензими и специфични праймери, за да се постигне целта за бързо усилване на нуклеиновата киселина.