Производители и доставчици на изотермични PCR детектори - Китай Фабрика за изотермични PCR детектори

  • ND200

    ND200

    Точна, бърза, преносима и лесна за използване технология за изотермична амплификация е нова технология за амплификация на нуклеинова киселина (ген).Като технология за откриване in vitro на молекулярна биология, реакционният процес е винаги при постоянна температура, чрез специфични ензими и специфични праймери за постигане на целта за бързо усилване на нуклеинова киселина.