Производители и доставчици на патогенни микроорганизми - Китайска фабрика за патогенни микроорганизми