Производители и доставчици на комплекти за бързо извличане на нуклеинова киселина