Производители и доставчици на устройства - Китайска фабрика за устройства

 • ND200

  ND200

  Точна, бърза, преносима и лесна за използване технология за изотермично усилване е нова технология за усилване на нуклеинова киселина (ген). Като технология за откриване на молекулярна биология in vitro, реакционният процес винаги е с постоянна температура, чрез специфични ензими и специфични праймери, за да се постигне целта за бързо усилване на нуклеиновата киселина.
 • ND360

  ND360

  Използвайки полупроводникова технология за охлаждане, флуоресцентният количествен PCR инструмент nd360 може бързо да реализира процеса на усилване на PCR и да открива флуоресцентен сигнал в реално време чрез високочувствителна система за радио и телевизионно откриване и да анализира и обработва чрез мощен софтуер за анализ.
 • ND300

  ND300

  Ново поколение технология за бързо откриване на нуклеинова киселина Колориметричната изотермична технология за откриване на нуклеинова киселина е нова технология за бързо откриване на нуклеинова киселина, разработена независимо от nederbio за търсенето на бързо откриване на място, която може да осигури точно, бързо, интуитивно и качествено откриване на нуклеинова киселина резултати.