Количествени производители и доставчици на PCR в реално време - Китай Количествена фабрика за PCR в реално време

  • ND360

    ND360

    Използвайки полупроводникова технология за охлаждане, флуоресцентният количествен PCR инструмент nd360 може бързо да реализира процеса на усилване на PCR и да открива флуоресцентен сигнал в реално време чрез високочувствителна система за радио и телевизионно откриване и да анализира и обработва чрез мощен софтуер за анализ.