Производители и доставчици на количествени PCR в реално време - Китай Фабрика за количествени PCR в реално време

  • ND360

    ND360

    Използвайки полупроводникова хладилна технология, флуоресцентният количествен PCR инструмент nd360 може бързо да реализира процеса на PCR амплификация и да открие флуоресцентен сигнал в реално време чрез високочувствителна радио и телевизионна система за откриване и да анализира и обработва чрез мощен софтуер за анализ.