Производители и доставчици на идентификация на видове - Китайска фабрика за идентификация на видове