Производители и доставчици за идентификация на видове - Китайска фабрика за идентификация на видове